Laat de kinderen tot mij komen, verhinder ze niet. (Lucas 18:16)

In de Kerk in Westerwatering nemen kinderen een belangrijke plaats in. Tijdens de diensten op de tweede zondag van de maand starten de kinderen samen met de volwassenen in de gewone samenkomst. Ze horen erbij en mogen helpen bij de collecte en met het aansteken van de Paaskaars.  Tijdens de zangdienst zijn er kleine instrumentjes beschikbaar zodat ze mee kunnen spelen met de muzikanten. Na het kinderlied gaan ze naar hun eigen samenkomst. Op dit moment hebben we twee groepen. De Rondom6-groep is voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en de Rondom10-groep voor jongens en meiden van 8 t/m 12 jaar. De kinderen leren op hun eigen niveau de Bijbelse verhalen.

 

Op de vierde zondag van de maand organiseren we Kidzark. KIDZARK is een gratis, creatief programma voor kinderen van de basisschool. Het vindt plaats in het speellokaal van CBS Het Baken te Zaandam. Het thema van deze programma’s is: Jezus vertelt. Elke maand wordt er gewerkt vanuit een verhaal dat Jezus vertelde in de Bijbel. Rond dit thema is er een gezamenlijk programma met muziek, verhalen, spelletjes en Mo en Jo. De middag begint om 15.00 uur met de registratie, gevolgd door een gezamenlijk startprogramma. Rond 15.30 uur gaan de kinderen naar een workshop. Elke maand is er keus uit 3 wisselende workshops en de sportclub. Voor het desbetreffende workshopprogramma kunt u op deze site kijken bij ‘het laatste nieuws’. Rond 16.30 uur is er een korte gezamenlijk afsluiting. Daarna worden de kinderen nog getrakteerd op een snack. Om 17.00 uur is het programma afgelopen. Ouders en verzorgers zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.