Week van bidden en vasten

Dinsdag 21 januari 19.30 uur Gebedssamenkomst bij René en Claudia

Donderdag 23 januari 19.30 uur Gebedssamenkomst bij Alex en Shirley

Vrijdag 24 januari Gebedswandeling start 10.00 uur bij René en Claudia

Vrijdag 24 januari Heilig Avondmaal 19.30 uur Het Baken

Zondag 5 januari 2020 Nieuwjaarsdienst

Aanvang 10.00 uur

We beginnen de dienst gezamenlijk met muziek en zang. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom om bij de dienst te blijven maar ze kunnen tijdens de preek ook naar hun eigen lokaal. Hier leren ze op een passend niveau de verhalen uit de Bijbel beter kennen. Als er behoefte is aan opvang voor baby’s kunnen wij dit ook verzorgen. De tieners en volwassenen lezen samen uit de bijbel en worden onderwezen en bemoedigd door een preek.

Na de dienst is iedereen welkom om na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Deze zondag met Oliebollen!!!

 

Collecte: Algemene kosten Kerk in Westerwatering

29 december 2019 Oudjaarsviering

Een feestelijke viering rond het thema

Dankbaarheid

Met muziek, zang, gebed en een bemoediging uit de Bijbel.

Voor kinderen is er tijdens de preek een apart programma.

Na afloop is er de mogelijkheid om na te praten tijdens de brunch.

U bent van harte welkom!

 

Collecte:

Algemene kosten Kerk in Westerwatering

 

Kerstavondfamilieviering

Kerstavondfamilieviering

Een feestelijke kerstviering voor alle leeftijden.

v.a. 19.30 uur inloop met koffie, thee, warme chocolademelk en kerstkransjes.

20.00 uur aanvang viering

Na afloop een hapje en een sapje

15 december kerkdienst

Elke zondag organiseren wij een kerkdienst in het speellokaal van CBS Het Baken. In deze dienst zijn mensen met verschillende achtergronden welkom om samen het christelijke geloof te beleven.

Het thema van de dienst is: Geen slaaf maar brood

Om 10.00 uur beginnen we de dienst gezamenlijk met muziek en zang. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom om bij de dienst te blijven. Peuters en kinderen t/m groep 8 van de basisschool kunnen tijdens de preek naar hun eigen lokaal. Hier leren ze op een passend niveau de verhalen uit de Bijbel beter kennen. Als er behoefte is aan opvang voor baby’s kunnen wij dit ook verzorgen. De tieners en volwassenen lezen samen uit de bijbel en worden onderwezen en bemoedigd door een preek.

Na de dienst is iedereen welkom om na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

Collecte:

Algemene kosten Kerk in Westerwatering

Kidzark special edition Kerst

KIDZARK special edition Kerst

Kidzark is een GRATIS creatief programma voor jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd.

Deze maand gaat de deur om 15.00 uur open en kunnen de kinderen binnenkomen. We gaan met elkaar een kerstdiner maken maar de kinderen kunnen er voor voor kiezen om een kerstdecoratie te knutselen of mee te doen met voetbal.

Om 16.00 uur start het gezamenlijke kerstdiner met tussendoor Mo en Jo, een kerstverhaal en kerstbingo.

Om  17.00 uur gaat iedereen moe maar voldaan weer naar huis!

Natuurlijk zijn ouders/begeleiders van harte welkom om een kijkje te komen nemen of gezellig mee te doen.

zondag 8 december Kerkdienst

Elke zondag organiseren wij een kerkdienst in het speellokaal van CBS Het Baken. In deze dienst zijn mensen met verschillende achtergronden welkom om samen het christelijke geloof te beleven.

Het thema van de dienst is: Hoe zou dan iemand voor Mij een huis bouwen?

Om 10.00 uur beginnen we de dienst gezamenlijk met muziek en zang. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom om bij de dienst te blijven. Peuters en kinderen t/m groep 8 van de basisschool kunnen tijdens de preek naar hun eigen lokaal. Hier leren ze op een passend niveau de verhalen uit de Bijbel beter kennen. Als er behoefte is aan opvang voor baby’s kunnen wij dit ook verzorgen. De tieners en volwassenen lezen samen uit de bijbel en worden onderwezen en bemoedigd door een preek.

Na de dienst is iedereen welkom om na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

Collecte:

Algemene kosten Kerk in Westerwatering

Zending: CEPT Lins, Brazilië

Elke zondag Kerk in Westerwatering

Elke zondag organiseren wij een kerkdienst in het speellokaal van CBS Het Baken. Om 10.00 uur beginnen we de dienst gezamenlijk met muziek en zang. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom om bij de dienst te blijven. Peuters en kinderen t/m groep 8 van de basisschool kunnen tijdens de preek ook naar hun eigen lokaal. Hier leren ze op een passend niveau de verhalen uit de Bijbel beter kennen. Als er behoefte is aan opvang voor baby’s kunnen wij dit ook verzorgen. De tieners en volwassenen lezen samen uit de bijbel en worden onderwezen en bemoedigd door een preek. We sluiten de dienst gezamenlijk af met gebed en zang.

Na de dienst is iedereen welkom om na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

Zondag 27 oktober GEEN ochtend dienst

Op zondag 27 oktober 2019 zal er geen ochtenddienst zijn.

U bent welkom bij de inzegeningsdienst van

René en Claudia Jans

als voorgangersechtpaar van Kerk in Westerwatering.

De dienst begint om 14.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een sapje

Zondag 29 september

Kerkdienst

P.A. van Meverstraat 9- 11 Zaandam.

Aanvang 10.00 uur.

Voor de kinderen is er tijdens de preek een apart programma en voor baby’s is er op verzoek oppas.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten over onder het genot van koffie, thee en limonade.

Je bent van harte welkom!