Viering heilig avondmaal via de livestream

Vrijdagavond 10 april vieren we het laatste avondmaal. We zullen dit met elkaar doen via de livestream in de besloten facebookgroep van Kerk in Westerwatering.

Aanvang 19.30 uur.

Zorg dat u matzen en druivensap in huis heeft en gedenk dit speciale moment met ons mee in uw eigen huiskamer.

Een verzoek om lid te worden van onze besloten facebookgroep kunt u sturen naar kerkinwesterwatering@gmail.com

 

Livestream op zondagochtend en dinsdagavond

We zijn dankbaar om te kunnen mededelen dat we de komende zondagen vanuit Het Baken de dienst zullen uitzenden via onze besloten groep op Facebook. Rond 10.00 uur zullen we live gaan. Ook op dinsdagavond zullen we de Bijbelstudies vanaf 19.30 uur vanuit een woonkamer in Westerwatering op deze manier uitzenden.

Bent u nog geen lid van onze besloten facebookgroep dan kunt u een verzoek sturen naar kerkinwesterwatering@gmail.com

a.s. zondag 22 maart WEL Kerk in Westerwatering

Ook deze week hebben we weer veel nagedacht en gebeden. We hebben besloten om de kerkdienst van a.s. zondag 22 maart WEL door te laten gaan.

 

We herhalen het advies van het RIVM:

Blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Blijf thuis als u valt onder de groep kwetsbare personen. Zij kunnen grote gezelschappen beter vermijden.

Blijf ook thuis als u een beroep hebt in de zorgsector i.v.m. onmisbaarheid op uw werk.

 

Het is de bedoeling dat we de kerkdienst van a.s. zondag 22 maart live gaan uitzenden in  een besloten groep op facebook. Wilt u de uitzending bekijken dan kunt u een mail sturen naar kerkinwesterwatering@gmail.com met het verzoek u uit te nodigen voor deze besloten groep. Doe dit wel voor zaterdagavond 23.00 uur.

Er zal deze zondag geen kindernevendienst zijn.

 

a.s. zondag 15 Maart WEL Kerk in Westerwatering

Na veel wikken en wegen, de adviezen lezen van diverse organisaties en overleg, hebben we besloten om de kerkdienst van a.s. zondag 15 maart wel door te laten gaan.

We herhalen het advies van het RIVM:

*Blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

*Blijf thuis als u valt onder de groep kwetsbare personen. Zij kunnen grote gezelschappen beter vermijden.

*Blijf ook thuis als u een beroep hebt in de zorgsector i.v.m. onmisbaarheid op uw werk.

 

De collecte zal worden opgenomen bij het altaar met mandjes.

 

 

Uw land is mijn land, Uw volk is mijn volk.

Vandaag staat de kerkdienst in het teken van de Internationale Vrouwendag.

Ruth,

Uw land is mijn land, Uw volk is mijn volk.

Om 10.00 uur beginnen we de viering gezamenlijk met muziek en zang. De kinderen blijven deze zondag in de dienst. Samen met de jeugd en volwassenen lezen we uit de bijbel en worden we onderwezen en bemoedigd door een preek.

Na de dienst is iedereen welkom om na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

Voor de jeugd is er na de dienst een lunchsnack in de jeugdhoek.

Collecte:

Algemene kosten Kerk in Westerwatering

CEPt Lins, Brazilië

Zondag 1 maart 20202 Kidzark

Hoe overleef ik met God………..

                                                       mensen die ik niet begrijp?

KIDZARK is een GRATIS creatief programma voor jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd.  Om 15.00 uur kunnen de kinderen binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld een kooktafel, knutseltafel, lees/spelletjestafel en zijn er kleine sportactiviteiten.  Om 16.00 uur start er een gezamenlijk programma rond een Bijbels thema met liedjes, verhalen en spelletjes. Om 16.45 is het tijd  voor een (zelfgemaakte) snack en limonade. En om 17.00 uur gaat iedereen moe maar voldaan met een klein cadeautje weer naar huis!

Natuurlijk zijn ouders/begeleiders van harte welkom om een kijkje te komen nemen of gezellig mee te doen.

23 februari Zoals de Vader Mij zond, zend Ik u

Elke zondag organiseren wij een kerkdienst in het speellokaal van CBS Het Baken. In deze dienst zijn mensen met verschillende achtergronden welkom om samen het christelijke geloof te beleven.

Het thema van deze zondag is: Zoals de Vader Mij zond, zend Ik u. 

Om 10.00 uur beginnen we de dienst gezamenlijk met muziek en zang. Voor kinderen van alle leeftijden is er tijdens de preek de mogelijkheid om naar hun eigen lokaal te gaan. Hier leren ze op een passend niveau de verhalen uit de Bijbel beter kennen. Als er behoefte is aan opvang voor baby’s kunnen wij dit ook verzorgen. De jeugd en volwassenen lezen samen uit de bijbel en worden onderwezen en bemoedigd door een preek.

Na de dienst is iedereen welkom om na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

Voor de jeugd is er na de dienst een lunchsnack in de jeugdhoek.

Collecte:

Algemene kosten Kerk in Westerwatering

Zending en diaconie

2 februari kerkdienst

Elke zondag organiseren wij een kerkdienst in het speellokaal van CBS Het Baken. In deze dienst zijn mensen met verschillende achtergronden welkom om samen het christelijke geloof te beleven.

Het thema van de dienst is: Het huis van de pottenbakker

Om 10.00 uur beginnen we de dienst gezamenlijk met muziek en zang. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom om bij de dienst te blijven. Peuters en kinderen t/m groep 8 van de basisschool kunnen tijdens de preek naar hun eigen lokaal. Hier leren ze op een passend niveau de verhalen uit de Bijbel beter kennen. Als er behoefte is aan opvang voor baby’s kunnen wij dit ook verzorgen. De tieners en volwassenen lezen samen uit de bijbel en worden onderwezen en bemoedigd door een preek.

Na de dienst is iedereen welkom om na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

Collecte:

Algemene kosten Kerk in Westerwatering

Prossy onze sponsordochter in Uganda

Zondag 26 januari 2020 Kidzark

Hoe overleef ik met God…….

                                                  een overstroming?

KIDZARK is een GRATIS creatief programma voor jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd.  Om 15.00 uur kunnen de kinderen binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld een kooktafel, knutseltafel, lees/spelletjestafel en zijn er kleine sportactiviteiten.  Om 16.00 uur start er een gezamenlijk programma rond een Bijbels thema met liedjes, verhalen en spelletjes. Om 16.45 is het tijd  voor een (zelfgemaakte) snack en limonade. En om 17.00 uur gaat iedereen moe maar voldaan met een klein cadeautje weer naar huis!

Natuurlijk zijn ouders/begeleiders van harte welkom om een kijkje te komen nemen of gezellig mee te doen.

Week van bidden en vasten

Dinsdag 21 januari 19.30 uur Gebedssamenkomst bij René en Claudia

Donderdag 23 januari 19.30 uur Gebedssamenkomst bij Alex en Shirley

Vrijdag 24 januari Gebedswandeling start 10.00 uur bij René en Claudia

Vrijdag 24 januari Heilig Avondmaal 19.30 uur Het Baken